Subsidiemogelijkheden

Hoewel we ze niet allemaal hebben geteld, zijn er naar verluid meer dan 2000 subsidieregelingen in Nederland.  U zult begrijpen dat het ondoenlijk is al die regelingen op deze website te vermelden. Bovendien is ‘subsidieland’ voortdurend in beweging. Regelingen worden vernieuwd, nieuwe activiteiten worden gestimuleerd en regelingen worden tijdelijk opengesteld of juist gesloten.

Als subsidieadviseur is het belangrijk de weg naar de verschillende subsidies te kunnen vinden. Daarom hebben we toegang tot een uitgebreide database waarin alle subsidies terug te vinden zijn.

Om toch een beeld te geven van activiteiten en investeringen waarvoor subsidie wordt verleend, ziet u hieronder een viertal belangrijke thema’s, waarvoor diverse subsidieregelingen in Nederland beschikbaar zijn. Overbodig te vermelden dat er daarnaast nog veel andere regelingen zijn, die niet bij deze thema’s aansluiten.