Export

Nederland kent een open economie die zwaar leunt op buitenlandse handel. Verkoop naar het buitenland wordt op verschillende manieren gestimuleerd.

Zo worden er door de overheid ondersteunde handelsmissies georganiseerd om contacten te kunnen leggen met potentiële handelspartners in het buitenland.

Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het Dutch Good Growth Fund (DGGF) geïnitieerd. Het fonds verstrekt financiering en verzekeringen aan MKB-bedrijven en start-ups die internationaal willen ondernemen. Vanuit dit fonds zijn bovendien specifieke financieringen voor start-ups die zaken willen doen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Daarnaast kent dit Ministerie een regeling die subsidie verleent voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies.

Ook kennen een aantal provincies in Nederland één of meerdere regelingen die bijdragen in de kosten van een beursdeelname of een handelsmissie terwijl ook kosten die een onderneming als voorbereiding op de exportactiviteiten maakt soms worden gesubsidieerd.

Nieuwsgierig of er voor u ook subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn?

Neem contact op