Energie en Milieu

Het zal u niet zijn ontgaan dat onlangs het klimaatakkoord is getekend. Dat betekent dat er de komende jaren op het terrein van energieopwekking en het beperken van het energieverbruik grote veranderingen op ons afkomen. Die veranderingen komen natuurlijk niet vanzelf, de overheid zal op grote schaal subsidies inzetten om de transitie naar duurzame energiebronnen mogelijk te maken.

Voor onderzoek naar- en ontwikkeling van nieuwe energiebronnen (zoals bijvoorbeeld waterstof) worden aanzienlijke bedragen aan subsidie beschikbaar gesteld. Het bedrijfsleven is immers een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-arme energievoorziening.

Verder stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in duurzame energie. Zonder volledig te zijn, kunnen hier worden genoemd:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor grotere energieprojecten als geothermie, wind-  en zonne-energie. In de loop van 2020 zal deze regeling worden vervangen door de SDE++ regeling. Deze is meer toegespitst op de reductie van CO2.
  • Subsidie hernieuwbare energie voor slimme technieken die bijvoorbeeld opwekking en opslag combineren of bijdragen aan smart grids.
  • Energie-en Milieu investeringsaftrek (EIA en MIA), waarmee investeringen in diverse energiezuinige en milieuvriendelijke technieken fiscale voordelen opleveren.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie is er voor zowel zakelijke gebruikers als voor particulieren.

Nieuwsgierig of er voor u ook subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn?

Neem contact op