Bedrijf en Personeel

Gemeenten en provincies willen graag lokale werkgelegenheid stimuleren. Daarom hebben een aantal overheden subsidies in het leven geroepen, waarmee ze de vestiging of uitbreiding van een bedrijf binnen hun grenzen willen stimuleren door bij te dragen in de investeringskosten of bijvoorbeeld door het toekennen van een premie voor een gecreëerde arbeidsplaats. Daarnaast kent een aantal van deze regelingen de mogelijkheid een deel van de kosten mede te financieren tegen ‘zachte’ voorwaarden.

Verder zijn er subsidies die meer gericht zijn op personeel. Plaatselijke overheden kennen soms regelingen om te stimuleren dat ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ weer aan een baan worden geholpen, een andere functie binnen een bedrijf krijgen en zo langer aan de slag worden gehouden.

De landelijke overheid kent ook regelingen om medewerkers langer en duurzaam inzetbaar te houden. Tenslotte willen we hier nog de mogelijkheid noemen voor een tegemoetkoming voor bedrijven die leerlingen en studenten een praktijk- of werkleerplaats aanbieden.

Nieuwsgierig of er voor u ook subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn?

Neem contact op