Innovatie

Innovatie betekent letterlijk ‘vernieuwing’. Het MKB is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Om die positie te behouden, is het belangrijk dat bedrijven uit deze sector voortdurend bezig blijven om technisch nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Overigens, ook de bedrijfsstrategie of het management verbeteren wordt soms als innovatie gezien. Overheden op alle niveaus onderkennen het belang van innovatie voor het MKB. Omdat innovatie binnen het MKB moeilijker is te realiseren dan binnen grote ondernemingen, wordt MKB-innovatie door overheden, van hoog tot laag, met subsidies ondersteund.

Onderzoeksubsidies worden in een beperkt aantal gevallen rechtstreeks door de EU verstrekt. Daarnaast kent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een uitgebreid scala aan subsidie- en financieringsregelingen, veelal specifiek toegesneden op bepaalde sectoren en beroepsgroepen.

WBSO
De bekendste subsidieregeling die door RVO wordt uitgevoerd is de door veel ondernemers toegepaste WBSO regeling. Over de uren die een ondernemer of diens medewerkers aan speur- en ontwikkelings werkzaamheden besteden, hoeven geen loonafdrachten aan de fiscus plaats te vinden.  Dit leidt vaak tot aanzienlijke besparingen op de loonkosten voor de ondernemer.

Maar ook op provinciaal en regionaal niveau zijn er veel innovatiesubsidies beschikbaar. Met name het Samenwerkingverband Noord Nederland heeft voor MKB ondernemers in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe een mooi pakket aan stimuleringsmaatregelen.

Nieuwsgierig of er voor u ook subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn?

Neem contact op